DEMENS ER IKKE BARE ÈN SYGDOMDemens er betegnelsen for en række symptomer på svækkelse af hjernens intellektuelle funktioner. Det skyldes en sygdom i hjernen, og kan forekomme hos voksne i alle aldre, men er hyppigst hos ældre. Der findes forskellige former for demens, som udmønter sig på mange forskellige måder, og som dels afhænger af den form for demens, man bliver ramt af, men også af ens livshistorie, erfaringer og personlighed.

De fire mest udbredte og hyppigst forekommende demenssygdomme er:

Alzheimers sygdom er den hyppigste form for demens. Symptomerne er typisk hukommelsesbesvær og problemer med at finde ord. Det kan blive sværere at huske navne på selv hverdagsting og personer, man kender godt. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, kan der ske ændringer i ens følelsesliv, temperament og personlighed. Personer, der ellers er udadvendte, aktive og sociale, kan blive irritable, passive og indesluttede, og humøret kan svinge.

Vaskulær demens skyldes forstyrrelser i hjernens blodforsyning, og kaldes også blodprop demens eller kredsløbsbetinget demens. Symptomerne er typisk hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, problemer med sproget eller orienteringsevnen. Mangel på initiativ, langsomme bevægelser eller depressive symptomer og følelsesmæssige udsving er andre typiske symptomer.

Lewy body demens rammer særligt ældre mennesker og medfører en gradvis forværring af hukommelse, overblik, problemløsning og andre mentale funktioner. Ved Lewy body demens optræder demenssymptomerne før eller samtidig med eventuelle Parkinsons-lignende symptomer, som for eksempel langsomme bevægelser, muskelstivhed eller rysten.

Frontotemporal demens er en betegnelsen for en gruppe hjernesygdomme, der påvirker pandelapperne og den forreste del af tindingelapperne. Sygdommene medfører ofte store forandringer i personligheden med adfærdsforstyrrelser, evnen til at tale og psykiatriske symptomer. Ofte forsvinder hæmninger og situationsfornemmelsen, senere med impulsiv og uovervejet adfærd til følge. Modsat Alzheimers sygdom er hukommelsen ofte relativt god, selv langt hen i sygdomsforløbet.


Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens


Læs mere om de forskellige former for demens her:

Alzheimer sygdom

Vaskulær demens

Lewy body demens

Frontotemporal demens
Kontakt
Hvis du har brug for yderligere information, materiale eller uddybende viden, kan du kontakte:
Lone Harlev
lone@demensvenligtdanmark.dk
Tlf: 51 92 82 32
Facebook
Snorresgade 17-19, 2300 København S (Ældre Sagen)