Tips og gode råd til en hverdag med demens
Værdig og tryg omsorg og pleje af mennesker med demenssymptomer forudsætter, at vi tager afsæt i det enkelte menneskes personlighed, værdier, livshistorie, holdninger og ønsker. Vi skal forstå det menneske, der har brug for hjælp.

Rutiner og vaner
Det er vigtigt at kende den enkeltes vaner og rutiner, og at forstå hverdagens rytme og indhold for at tilrettelægge den letteste vej gennem dagen. Hvad er meningsfuld aktivitet for ham eller hende, og hvornår på dagen? Og hvordan skaber man overskuelighed, tryghed og ro i hverdagen?

Stimulans
Brug musik, dans, bevægelse og berøring til at fastholde relationer og kontakt.

Undgå overstimulering
Vær altid opmærksom på risikoen for overstimulering, når aktiviteter skal planlægges.

Mad og motion
Hold fast i fælles måltider og de sociale rutiner, der er knyttet til spisning. Hold formen, og få gerne pulsen op dagligt. Den fysiske træning er ikke kun god for funktionsevnen, bevægeligheden, kredsløbet og konditionen, den er også med til at styrke identitetsfølelsen.

Mental aktivitet
Fortsæt med at udfordre hjernen ved at lave krydsord eller sudoku, spille skak, kort eller andre spil.

Vær åben
Og sig 'ja tak' til hjælp. Det kan være svært at tale med andre om sygdommen, men det er også krævende ikke at sige noget. Ofte tør andre måske ikke spørge, så hvis du selv fortæller åbent, får andre lettere ved at spørge og hjælpe.

Brug hjælperedskaber
Hjælperedskaber kan være en stor hjælp i en hverdag med demens, og kan bevare og øge livskvaliteten for den enkelte. Husk, at hjælperedskaber ikke kan erstatte den menneskelige kontakt eller træde i stedet for opmærksomhed og årvågenhed.


Få flere konkrete idéer fra Socialstyrelsen ved at klikke her. Har du brug for viden om tegn på demens, så klik her og få gode råd.
Kontakt
Hvis du har brug for yderligere information, materiale eller uddybende viden, kan du kontakte:
Lone Harlev
lone@demensvenligtdanmark.dk
Tlf: 51 92 82 32
Facebook
Snorresgade 17-19, 2300 København S (Ældre Sagen)