Persondatapolitik for Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark

Her kan du læse, hvordan Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark behandler dine personoplysninger, når du anvender vores hjemmeside, facebookside, deltager i et af vores arrangementer eller undersøgelser, kontakter os, er leverandør eller kontaktperson for din organisation.

Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark (herefter forkortet til enten FFDD eller Demensvenligt Danmark) holder til hos Ældre Sagen, og har en administrativ samarbejdsaftale med Ældre Sagen om at benytte deres faciliteter.

Dataansvarlig:

Dataansvarlig for behandling af dine oplysninger er:
Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark
Snorresgade 17 – 19,   
2300 København S
Tlf. 33 96 86 86
Mail: dt@datatilsynet.dk

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personoplysninger er EU's persondataforordning samt Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine personoplysninger, mistanke om manglende overholdelse skal rettes til Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, der er dataansvarlig. Send gerne en mail til: lone@demensvenligtdanmark.dk

Personoplysninger, der bliver behandlet hvis du kontakter os:

Hvis du sender os en mail eller et brev, behandler vi dine oplysninger på baggrund af en interesseafvejning af, at du ønsker, at vi behandler dine oplysninger, og at du har givet os samtykke til at behandle dine oplysninger, hvis du har fremsendt følsomme personoplysninger. Vi sletter mailkorrespondancen og dine oplysninger senest kalenderåret efter den sidste kontakt i en sag.

Facebook:

Vi behandler ikke personoplysninger, som brugere selv lægger op på sociale medier, som fx kommentarer og opslag på Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmarks profil på Facebook. Folkebevægelsen tager ikke ansvar for oplysninger og indlæg, som andre publicerer og fraråder vores brugere at lægge personlige og fortrolige oplysninger ud i debatten på sociale medier.

Billeder:

Vi behandler billeder af dig, hvis vi enten har indgået en aftale med dig eller mener at have en legitim interesse i at anvende et billede. Hvis du gør indsigelse mod brugen af et billede, vil vi fjerne og slette billedet. Vi sletter billeder senest 5 år efter, at billedet er registreret medmindre der er indgået aftale om andet.

Nyhedsbrev: 

Hvis du giver os samtykke til at sende nyhedsbreve til dig, behandler vi din mailadresse til dette formål. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på et link nederst i nyhedsbrevet. Så sletter vi din mailadresse fra vores udsendelsesliste.

Lodtrækning: 

Deltager du i en lodtrækning, behandler vi din mailadresse, som del af en aftale om, at vi kan kontakte dig, hvis du vinder en præmie. Vi sletter oplysningen om din mailadresse i denne forbindelse senest 3 måneder efter udtrækningen af vindere af lodtrækningen.

Undersøgelser: 

Deltager du i en undersøgelse, som Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark er dataansvarlig for, behandler vi dine personoplysninger til oplyste formål. Vi sletter dine oplysninger, senest kalenderåret efter din besvarelse. Ønsker du at trække et samtykke tilbage omkring behandling af følsomme personoplysninger, vil vi sørge for at slette eller anonymisere din besvarelse.

Leverandører:

Vi behandler dine kontaktoplysninger og vores aftaler, som led i de kontrakter vi har indgået eller er i færd med at indgå. Oplysningerne slettes, når aftalerne er forældede eller hvis vi modtager besked om, at kontaktoplysningerne er forældede. Faktureringsbilag har vi en retlig forpligtelse til at opbevare op til 5 år efter året for udløbet af betalingen jf. bogføringsloven.

Cookies:

På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at forbedre din brugeroplevelse af hjemmesiden og til at indsamle webstatistik. Her finder du vores cookiepolitik. 

Videregivelse af dine personoplysninger:

Vi videregiver dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som SKAT.

Dine rettigheder:

Du har en række rettigheder; hvad angår behandlingen af dine egne personoplysninger, der kan afhænge af de aktuelle omstændigheder. Kontakt os for at benytte dig af rettighederne.

  • Indsigt - Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Berigtigelse og sletning og begrænset behandling - Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Under særlige omstændigheder har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger.
  • Indsigelsesret - Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på, at vi mener at have en legitim interesse i behandlingen (fx situationsbilleder).
  • Tilbagekaldelse af samtykke - Du kan til enhver tid trække et samtykke tilbage, så vil vi ikke behandle de berørte personoplysninger fremover. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er gennemført, før du trak dit samtykke tilbage.

Sikkerhed:

Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark har indgået en administrativ samarbejdsaftale med Ældre Sagen, der står for sikkerheden af de løsninger, vi benytter. Behandlingen af personoplysninger er underlagt Ældre Sagens Informationssikkerhedspolitik og krav til databehandlere samt Ældre Sagens interne regler for behandling af personoplysninger.

Klage til tilsynsmyndighed:

Er du utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 32 00, Mail: dt@datatilsynet.dk

Opdatering af denne politik:

Vores persondatapolitik gennemgås jævnligt, så den stemmer overens med gældende principper og lovgivning. Persondatapolitikken er senest opdateret juni 2022.