Tips og råd til et hverdagsliv med demens
Værdig og tryg omsorg og pleje af mennesker med demenssymptomer forudsætter, at vi tager afsæt i det enkelte menneskes personlighed, værdier, livshistorie, holdninger og ønsker. Vi skal forstå det menneske, der har brug for hjælp.

Rutiner og vaner.
Det er vigtigt at kende den enkeltes vaner og rutiner og at forstå hverdagens rytme og indhold for på den måde at tilrettelægge den letteste vej gennem dagen. Hvad er meningsfuld aktivitet for ham eller hende, og hvornår på dagen? Og hvordan skaber vi overskuelighed, tryghed og ro i hverdagen?

Stimulans.
Brug musik, dans, bevægelse og berøring til at fastholde relationer og kontakt.

Undgå overstimulering.
Når aktiviteter planlægges, så vær altid opmærksom på risikoen for overstimulering.

Mad og motion.
Hold fast i fælles måltider og de sociale rutiner, der er knyttet til spisesituationen. Hold formen - få gerne dagligt pulsen op. Målet med fysisk træning er ikke kun at bedre funktionsevne, bevægelighed, kredsløb og kondition, men også at støtte identitetsfølelsen.

Mental aktivitet.
Fortsæt med at udfordre hjernen ved at gætte krydsord eller sudoku, spille skak, kort eller andre spil.

Vær åben
og sig ja tak til hjælp. Det kan være svært at tale med andre om sygdommen, men det er også krævende ikke at sige noget. Ofte tør andre måske ikke spørge, så hvis du selv åbent fortæller, får andre lettere ved at spørge og hjælpe.

Brug hjælperedskaber:
Målet er at bevare eller øge livskvaliteten for den enkelte og kan ikke erstatte den menneskelige kontakt eller træde i stedet for opmærksomhed og årvågenhed.


Få flere konkrete ideer fra Socialstyrelsen, ved at klikke her og har du brug for viden om tegn på demens, så klik her.
Kontakt
Hvis du har brug for yderligere information, materiale eller uddybende viden, kan du kontakte:
Lone Harlev
lone@demensvenligtdanmark.dk
Tlf: 51 92 82 32
Facebook