Hvad er demens?

Demens er betegnelse for den tilstand man kommer i, når de mentale færdigheder svækkes. Især påvirkes evnen til at huske, koncentrere sig, orientere sig og på sigt også udføre daglige aktiviteter. Hos nogle vil adfærd og personlighed også blive påvirket med tiden.

En lang række sygdomme i hjernen fører til demens, men den mest almindelige form for demens er Alzheimers sygdom, som er årsag til omkring 60-80 procent af alle demenstilfælde. Andre sygdomme, der kan føre til demens, er vaskulær demens, Lewy body demens og frontotemporal demens. Uanset den bagvedliggende sygdom er demens en kronisk og fremadskridende sygdomstilstand, der ikke kan helbredes. Medicinsk behandling kan dog i nogle tilfælde lindre nogle af symptomerne og forsinke udviklingen i sygdommen.

Demens rammer oftest personer over 65 år, og risikoen stiger med alderen. Demens ses dog også helt ned i 40-50-årsalderen. Det anslås, at omkring 100.000 mennesker i Danmark lever med demens.

De tidlige symptomer på demens kan nemt forveksles med symptomer på f.eks. stress og depression, ligesom andre sygdomme eller tilstande kan give demenssymptomer. Oplever du symptomer, er det vigtigt at gå til lægen og få afklaret, hvad der er på spil, så du kan få den rigtige hjælp og behandling.

Læs om symptomerne på demens

Der kan være store forskelle på, hvordan en person med demens har det, alt efter hvilke funktioner der er ramt og hvor langt i sygdomsforløbet vedkommende er. En person med let eller moderat demens kan ofte i vidt omfang fortsætte sit liv og klare sig selv hvis han eller hun får hjælp til at planlægge sig ud af konkrete udfordringer og i øvrigt møder forståelse og en hjælpende hånd, hvis en situation opstår.

For at gøre det nemmere for folk at hjælpe en person med demens, har Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark i samarbejde med mennesker med demens udviklet demenssymbolet ”håndsrækningen”. Det bæres af mennesker med demens og signalerer, at de kan få brug for, at man ”Tager kontakt, taler tydeligt og er tålmodig” – 3 handleråd, som en stor del af danskerne efterhånden kender og kan tage i brug, hvis de møder en person med demens, der har brug for en håndsrækning.

Læs om demenssymbolet her og se, hvordan du får et gratis eksemplar 

Man har lige så meget brug for oplevelser, motion og fællesskab som andre mennesker, når man har demens. Alligevel viser undersøgelser, at mange trækker sig fra deres aktiviteter og fællesskaber, når de får demens. Nogle er usikre på, om de stadig er velkomne eller om andre vil synes, de er til besvær. Nogle er bange for at ende i en pinlig situation, hvis de pludselig mangler ord eller mister overblik. Og så er det ofte en del af selve demenssygdommen, at man mister noget af sit gamle initiativ og har brug for motivation og en håndsrækning til at komme afsted.

For at undgå, at en demenssygdom fører til ensomhed og isolation arbejder Demensvenligt Danmark sammen med en lang række aktører for at gøre samfundet mere demensvenligt. Blandt andet står Demensvenligt Danmark bag den årlige Demensuge i uge 19, hvor man i næsten alle kommuner laver oplysningsindsatser om demenssymbolet og livet med demens, rækker ud til forskellige brancher og opfordrer dem til at arbejde med demensvenlighed og skaber en lang række events og arrangementer, hvor man inviterer mennesker med demens tilbage i fællesskabet.

Læs mere om Demensugen her

Hos Demensvenligt Danmark tror vi på og arbejder for, at mennesker med demens og deres pårørende kan leve et godt og værdigt liv med demens. Vi er dog også klar over, at det ikke altid er nemt og at man som demensramt og pårørende har brug for hjælp til at skabe nogle gode rammer om sin nye situation.

Nedenfor har vi samlet links til nogle steder, du kan række ud til:

 • Egen læge, hvis du har symptomer men i tvivl om, hvad du fejler. Lægen kan lave en indledende test og derefter henvise videre til et egentligt udredningsforløb.
 • Telefonisk, uforpligtende rådgivning hos Ældre Sagen eller Alzheimerforeningen. Begge de to organisationer har eksperter siddende, som du kan ringe til og få råd og vejledning.
  Fang dem på hhv. 70890081 (Ældre Sagen) 58505850 (Alzheimerforeningen).
 • Demensteamet i din kommune. Næsten alle kommuner har nedsat et team af demensfaglige, som kan vejlede dig mens du bliver udredt og som kommer til at følge dig, hvis det viser sig, at du har demens. De kender også alle relevante tilbud kommunen og foreninger måtte have til mennesker med demens og deres pårørende.
 • Du kan læse meget mere hos
  Nationalt Videncenter for Demens 
  Alzheimerforeningen 
  Ældre Sagen 

Kilde: Ældre Sagen, Alzheimerforeningen og Nationalt Videncenter for Demens.

Bliv klogere på livet med demens
- se minidokumentaren om Karin herunder

”Nu vi alligevel er her, kan vi lige så godt danse” er titlen på en ny mini-dokumentarserie i tre afsnit.

I serien følger vi Karin på 63 år, der lever med demens. Karin rejser på tværs af landet med både en ydre og indre mission. Hun vil udvide den gængse forestilling om livet med demens. Men Karin er også på en rejse, hvor hun øver sig i at være åben om sin demenssygdom og i at bruge demenssymbolet. Hun er nemlig ligesom mange andre med demens bekymret for at blive stigmatiseret.

Serien er i tre afsnit, som du kan se herunder.